Bc.Balšánek Robert

BALFAN—program pro: cash flow, finanční analýza, plánování

Vítejte

Na těchto stránkách máte možnost získat program, který Vám pomůže při odhalování silných a slabých stránek společnosti, pomůže při finančním řízení a rozhodování, tvorbě plánu, cash flow a vytvoření finanční analýzy.

Cílem tohoto programu je poskytnout uživateli komplexní informace o minulosti, současnosti a budoucího vývoje a to co nejednoduší formou.

Program je určen pro subjekty účtující v soustavě podvojného účetnictví. K hodnocení  jsou zapotřebí minimálně hodnoty z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát.

Pro rozšíření vypovídající schopnosti je možno přidat i další doplňkové ukazatele.

Uživatelským prostředím je MS Excel od verze 97.

Pro koho je program určen?

Co vše program nabízí?                       

 

 

 

 

 

Kontakt:

Bc.Robert Balšánek

Mobil: (+420) 605 161 763

Mail:   info@balfan.euweb.cz